Een locatie is het meest rendabel als het inzetbaar is voor meerdere sporten. Om draagvlak en exposure te creëren zal worden gestart met Beachvolleybal. In dit geval is mogelijk om 1 grote zandbak aan te leggen waar meerdere sporten op kunnen worden beoefend. Voor de start wordt gekozen om de zandbak te gaan gebruiken voor beachvolleybal. Op deze manier zullen reeds volleyballende Apollo leden en overige bewoners uit de gemeente kennis kunnen maken met beachsport Hoekse Waard.

Zodra de sporten in Fase 1 bestaansrecht hebben bewezen is uitbreiding noodzakelijk:

Aanvullend komt er een extra beachvoetbalveld aan te leggen waar de sporten die een groter veld vereisen op kunnen worden beoefend. Door de exposure van Fase 1 is de verwachting snel dat NSVV gebruik zou willen maken van de zandbak. Aanvullend zullen ook andere sporten interesse tonen. De mobiele velden zorgen er voor dat iedereen gebruik kan maken van de velden. Dit veld kan tevens worden gebruikt bij grootschalige beachvolleybal evenementen. Op dat moment zullen deze velden van de mobiele (reeds aanwezige) beachvolleybalnetten worden voorzien.

Beach Hotspot Cromstrijen - fase 3